مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟


با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی در سال های اخیر، مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از اولویت های مدیریتی در میان رهبران و مدیران سازمان ها، درنظر گرفته شده است. از…

با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی در سال های اخیر، مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از اولویت های مدیریتی در میان رهبران و مدیران سازمان ها، درنظر گرفته شده است. از سوی دیگر، افزایش جمعیت، تخریب زیست گاه های متعدد انسانی و حیوانی، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و ایجاد بی رویه آلودگی، بزرگترین تهدید موجود در مسیر توسعه پایدارجوامع است.

بنابراین، ضروری است که کلیه سازمان ها، ادارات و کسب و کارها، با تأثیر رفتارهای مخرب خود بر روی محیط زیست آشنا شوند. از این رو در این مقاله از مجموعه مقالات منابع انسانی رشدانا، قصد داریم به یکی از مفاهیم بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی، به نام مدیریت منابع انسانی سبز یا Green Human Resource Management بپردازیم و به تأثیرات این نوع مدیریت در رسیدن به اهداف سبز سازمان ها نیز اشاره کنیم.

در هر سمت یا جایگاه شغلی که هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا با ایجاد تفکر نوینی به نام تفکر سبز در میان مدیران و کارکنان آشنا شوید، راه های تقویت این نوع تفکر را بیاموزید و در نهایت به هدف ارزشمند کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش منابع مصرفی، دست یابید.

مدیریت منابع انسانی سبز

 

 مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟

به طور کلی، مدیریت منابع انسانی و مسائل حوزه نیروی انسانی، محدود به چند وجه خاص نمی‌شود. به این ترتیب، کلیه تصمیمات و رفتارهای مدیران منابع انسانی، بر سطوح مختلف سازمان و کارکنان تأثیر داشته و از این رو است که مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز، به سیاست ها و اعمالی گفته می‌شود که توسط آن، کسب و کارهای مختلف از منابع موجود بهترین و صحیح ترین استفاده را می‎کنند و علاوه بر آن، به کاهش چشمگیر خسارت های زیست محیطی نیز، کمک فراوانی خواهند کرد.

 

حتما بخوانید: مدیریت منابع انسانی چیست؟ چه اهداف و اهمیتی دارد؟

 

الگوي مديريت منابع انساني سبز

خوشبختانه در سال های اخیر شاهد اتفاقات خوشایندی در زمینه توسعه پایدار هستیم و با توجه به اینکه منابع انسانی، همچون سایر سرمایه های انسانی موجب رشد جوامع می‌شوند؛ بنابراین، سازمان ها در رقابت های تنگاتنگ میان سازمانی، به ابعاد زیست محیطی تولیدات و سایر عملکردهای خود نیز، توجه می‌کنند.

ماحصل چنین تفکرات مدیریتی ارزشمندی، ایجاد جنبش های سبز سازمانی است که در عرصه رقابت میان کسب و کارها در حال گسترش است. بر همین اساس، در پاراگراف های بعدی به دو مقوله مهم حرکت سبز و تفکر سبز، با ذکر مثال هایی ساده، اشاره خواهیم کرد.

تفکر سبز در Green Human resource management

تفکر سبز از مباحث بنیادین مدیریت سبز محسوب شده و اشاره به این موضوع دارد که مدیران به عنوان فعالین حوزه های اقتصادی مختلف، باید بدانند که بخش های صنعتی به عنوان مهمترین عامل در کاهش منابع طبیعی و تخریب محیط زیست، هستند. آن ها با در اختیار داشتن جایگاه شغلی ویژه، بایستی نسبت به برنامه ریزی، سازماندهی کارکنان و کنترل امور سازمان به نحوی رفتار کنند که سازگاری با محیط زیست در کلیه ابعاد کاری و سازمانی، به یک تفکر مثبت و اصطلاحا به شکل گیری فرهنگ سازمانی منجر شود.

تفکر سز شامل ویژگی های زیر می‌باشد:

 • سرمایه انسانی
 • مزیت رقابتی
 • مدیریت سبز
 • مسئولیت اجتماعی اعضاء سازمان
 • فرهنگ سازمانی
 • پشتیبانی مدیران

حرکت سبز در مدیریت منابع انسانی سبز یا GHRM

حرکت سبز نیز شامل برخی رفتارها و عملکردهای مثبت در جهت توسعه پایدار و کاهش آسیب های زیست محیطی است که در ادامه به موارد اثر بخش این حوزه جهت دستیابی به توسعه پایدار و حتی کاهش هزینه های سازمانی، اشاره می‌کنیم.

 • مدیریت سفر
 • کاهش مصرف کاغذ
 • مصاحبه سبز
 • خرید سبز
 • پرینت سبز
 • اشتراک خودرو
 • بایگانی الکترونیکی
 • دوچرخه های رایگان برای کارکنان
 • کنفرانس های مجازی
 • جایگرینی ارتباطات آنلاین به جای جلسات حضوری که باعث صرف هزینه و تولید زباله می‌شوند
 • کاهش ضایعات
 • استفاده از مواد قابل بازیافت
 • صرفه جویی در مصرف برق، آب، گاز
 • آموزش فعالیت های سبز به کارکنان
 • اهمیت به نوآوری در تفکر و حرکت سبز

 

ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز

ما در این مقاله از رشدانا، تلاش کردیم کردیم که نمونه هایی عینی و واضح ازGHRM  را در پاراگراف های قبلی، بیان کنیم تا بتوانیم در این قسمت، به ابعاد 4 گانه این مبحث مهم در ایجاد توسعه پایدار بپردازیم. به طور کلی، ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز، در 4 بعد زیر قابل بررسی است.

استراتژی سبز

منظور ما از استراتژی در اینجا، ایجاد اهداف سازمانی با محوریت محیط زیست است. مدیر منابع انسانی هر سازمانی باید بتواند با انجمن ها و نهادهای حامی محیط زیست ارتباط سازنده ای برقرار کند و از حمایت های آموزشی، اطلاعاتی، مالی و ابزاری آن ها در جهت رسیدن به اهداف سبز سازمان بهره ببرد.

فرهنگ سبز

پس از آنکه توسعه پایدار و احترام به محیط زیست، از جانب مدیران و رهبران، به عنوان اصول ضروری سازمان محسوب شد؛ نوبت به ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر حفظ منابع و توجه به تفکر سبز در میان کارکنان، می‎رسد. البته، مدیران منابع انسانی موظف اند تا در محیط کار کارمندان خود، استفاده از نور خورشید، رسیدگی به گیاهان، الزام به کاهش مصرف کاغذ و… را در دستور کار خود قرار دهند.

 

حتما بخوانید: فرهنگ سازمانی و نقش آن در افزایش بهره‌وری منابع انسانی

 

حمایت سبز

در این قسمت، مدیران به روش های حمایتی نظیر ارائه دوچرخه های رایگان مسیر منزل تا محل کار، تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، ایجاد بستر دورکاری، بن های خرید سبز و امثال آن، روی می‎آورند.

 فرایند سبز

مفهوم فرایند، شامل کلیه فرایندهای سازمان از جمله فرایندهای اداری، خدماتی، استخدامی و… است. بر همین اساس، بایستی در تمامی این گونه فرایندها، معیارهای زیستی محیطی لحاظ شود. به عنوان مثال، در قسمت استخدام، افرادی گزینش شوند که برای حفظ منابع محیط زیست احترام قائلند. مدیران در فرایند آموزش های مختلف، به آموزش های مبتنی بر تفکر سبز، پایبند باشند و علاوه بر آن، واحد مسئولیت سبز نیز در سازمان ها راه اندازی شود.

و اما جمع بندی

ما در این مطلب از مجموعه مقالات منابع انسانی رشدانا، به موضوع مهمی بنام مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) پرداخته و گفتیم که هدف از مدیریت منابع انسانی سبز، آگاه‌کردن نیروی انسانی سازمان نسبت به محیط زیست می‌باشد. در ادامه اشاره ای به این مورد داشتیم که مدیریت منابع انسانی سبز به‌ عنوان شاخه‌ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، در حال گسترش میان رهبران سازمان ها است.

مدیران منابع انسانی با توجه به ابعاد 4 گانه مدیریت سبز و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر کاهش استفاده از کاغذ، خودرو، برق و فراهم کردن محیط کاری سبز، می‎توانند انگیزه ای قوی بر ادامه این روند از سوی کارمندان باشند. در انتها، از شما دوست عزیز می‌خواهیم که تجربیات و نظرات مفید خود از این شیوه مدیریتی را با ما به اشتراک بگذارید.

راضیه حبیبی

کارشناس حقوقی که علاقه ش به حوزه دیجیتال باعث آشناییش با رشدانا شد، دوره هفدهم رشدآموزی و مسیر رشد سئو رو گذرونده، خوشحاله از بودن کنار تیم حرفه ای تولید محتوا رشدانا و هدفش گره خورده با افزایش سطح آگاهی خودش و دیگران.

دوره آموزشی پیشنهادی

دوره حرفه ای آموزش مدیریت منابع انسانی

Human Resource Generalist

استخدام موفق با مدیر منابع انسانی محقق می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin