آموزشهای مهارتی برای ورود به بازار کار

برای شروع آموزش، اگر از صفر باشید یا متخصص، برای شما برنامه داریم.

اگر از صفر می خواهید شروع کنید و مسیر شغلی خود را در فضای دیجیتال پیدا کنید، رشدآموزی (کارآموزی دیجیتال) را انتخاب کنید. اگر قبلا آموزش دیده اید و در یک حوزه مهارتی تجربه هرچند کوتاه کسب کرده اید، مسیرهای رشد مهارتی را انتخاب کنید.

کارآموزی دیجیتال

Digital Basics

اگر از صفر میخواهید شغلی را انتخاب کنید

Feature

رشدآموزی (کارآموزی دیجیتال)، درگاهی برای ورود به مهارتهای دیجیتال و انتخاب یک مسیر شغلی بر مبنای علایق

مناسب چه کسانی است؟
 • شروع کسب مهارت از صفر
 • علاقمندان به فضای دیجیتال
 • در انتخاب مسیر شغلی دیجیتال مردد هستند
 • علاقمند به فعالیت در فضای دیجیتال هستند
هزینه : 900.000 تومان
شروع یادگیری و انتخاب مسیر شغلی

مسیرهای رشد مهارتی

Digital Skills

اگر از قبل تجربه یادگیری دارید

Feature

مسیرهای رشد مهارتی شامل آموزشهای تخصصی برای انجام پروژه و سپس ورود به فضای اشتغال

مناسب چه کسانی است؟
 • قصد یادگیری و انجام پروژه دارند
 • قصد اشتغال در مهارتهای تخصصی دارند
 • قصد کسب درآمد از مهارتها دارند
 • مسیر خود را قبلا انتخاب کرده اند
هزینه : 450.000 تا 1.900.000 تومان
شروع یادگیری

آموزش مهارتهای نرم

Soft Skills Course

با هر تخصصی، نیاز به مهارتهای نرم دارید

Feature

دوره های مهارتهای نرم شما را برای ورود به هر شغلی آماده می کند

مناسب چه کسانی است؟
 • قبلا مهارت های اولیه را کسب کرده اند
 • قصد استخدام دارند و آماده اند
 • قصد ارتقای مهارتهای خود را دارند
 • در حال توسعه شغلی و مهارتها هستند
هزینه : بر مبنای ساعت
دوره مهارتهای نرم
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin