آموزشهای مهارتی

برای شروع آموزش، اگر از صفر باشید یا متخصص، برای شما برنامه داریم.

اگر از صفر می خواهید شروع کنید و مسیر شغلی خود را در فضای دیجیتال پیدا کنید، آموزشهای پایه را انتخاب کنید. اگر قبلا آموزش دیده اید و در یک حوزه مهارتی تجربه هرچند کوتاه کسب کرده اید، مسیرهای رشد مهارتی را انتخاب کنید و اگر به دنبال تبدیل تخصص خود به فرصت شغلی هستید، کمپ های اشتغال را انتخاب کنید.

آموزشهای پایه

Digital Basics

اگر از صفر میخواهید شروع کنید

Feature

برنامه رشدآموزی، درگاهی برای ورود به مهارتهای دیجیتال و انتخاب یک مسیر شغلی بر مبنای علایق

مناسب چه کسانی است؟
 • شروع کسب مهارت از صفر
 • علاقمندان به فضای دیجیتال
 • در انتخاب مسیر شغلی دیجیتال مردد هستند
 • علاقمند به فعالیت در فضای دیجیتال هستند
هزینه : بسته به گزینش
شروع یادگیری و انتخاب مسیر شغلی

مسیرهای رشد مهارتی

Digital Skills

اگر از قبل تجربه یادگیری دارید

Feature

مسیرهای رشد مهارتی شامل آموزشهای تخصصی برای انجام پروژه و سپس ورود به فضای اشتغال

مناسب چه کسانی است؟
 • قصد یادگیری و انجام پروژه دارند
 • قصد اشتغال در مهارتهای تخصصی دارند
 • قصد کسب درآمد از مهارتها دارند
 • مسیر خود را قبلا انتخاب کرده اند
هزینه : بسته به دوره
شروع یادگیری

کمپهای اشتغال

Digital Growth

اگر تخصص دارید و میخواهید شاغل شوید

Feature

کمپ های اشتغال، به سفارش شرکت ها برگزار می شود و تضمین اشتغال به شرط قبولی دارد

مناسب چه کسانی است؟
 • قبلا مهارت های اولیه را کسب کرده اند
 • قصد استخدام دارند و آماده اند
 • قصد ارتقای مهارتهای خود را دارند
 • در حال توسعه شغلی و مهارتها هستند
هزینه : بر مبنای ساعت
شروع یادگیری
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin