تماس

رشدانا، دفتر مشهد

پاسخگویی از 9 تا 17 – تماس با 05136098203

همراه روابط عمومی : 09301302870

پشتیبانی تلگرامی از 9 تا 22  یکسره – پیام به تلگرام 09301302890

تلگرام

آی دی روابط عمومی در تلگرام : @roshdanapr

ارتباط با روابط عمومی (پاسخگویی طی 24 ساعت) :مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها