کارراهه شغلی چیست؟ تعیین مسیر شغلی چگونه است؟

ابتدا خوشه شغلی را تعریف کنیم

قبل از اینکه به کارراهه شغلی بپردازیم، بهتر است تعریفی از خوشه شغلی داشته باشیم. یک خوشه شغلی یک دسته بندی و مجموعه ای شغلی از ترجیحات یک فرد است که وارد آن شده و مسیر زندگی شغلی و کاری خود را در آن سپری می کند. برای مثال، سلامت یا آی تی یا ساخت و ساز یا حتی صنعت. خوشه شغلی در واقع مجموعه ای از کارراهه های شغلی است که خصوصیت های مشابهی دارند.

البته کلمه خوشه بندی شغلی توسط هالند (مدل RIASEC) در ارائه مدل علاقمندی ها به چند دسته تقسیم می شود که با تعریف فوق کمی تفاوت دارد :

– خوشه علاقمندی به فضای واقعی و فیزیکی

– مدل جستجوگر

– مدل علاقمند به هنر و هنرگرا

– مدل علاقمند به اجتماع و جامعه گرا

– افرادی با گرایش به دنیای کسب و کار

– افراد منظم و با دیسیپلین

در ادامه : کارراهه شغلی یا Career Path چیست؟

یک کارراهه شغلی مجموعه ای شغل ها و فعالیت ها است که در یک خوشه شغلی می گنجد. به تعریفی دیگر، مسیر شغلی به ما کمک می کند تا بدانیم چگونه در یک خوشه شغلی (وعلاقمندی خاص خودمان به یک موضوع خاص) از یک فعالیت و جایگاه شغلی به فعالیت و جایگاه شغلی بالاتر قدم برداریم (و رشد کنیم) البته با آموزش و کسب مهارت و یادگیری مستمر.

مثلا :

مراقبت از بیمار > یک مسیر رشد شغلی در خوشه سلامت است.
شروع با پرستار خانگی -> سپس کمک پرستار -> سپس پرستار حرفه ای -> سپس سرپرستار -> سپس مسئول شیفت

مسئول اداری > یک مسیر رشد شغلی در خوشه کسب و کار است.
شروع با کارمند پذیرش > منشی > مسئول دفتر > مدیر دفتر > دستیار مدیرعامل

برنامه نویس > یک مسیر رشد شغلی در خوشه فناوری اطلاعات است.
شروع با پشتیبان سیستم > کدنویس استاتیک > برنامه نویس فرانت اند > برنامه نویس فول استک

مثال های فوق چند نمونه از مقابسه مسیر رشد شغلی و خوشه شغلی بود. پس کارراهه یا مسیر شغلی زیرمجموعه ای از خوشه شغلی است.

تعریفی واضح تر از مسیرشغلی (کارراهه)

مسیر شغلی (یا نردبان شغلی در برخی تعاریف) روشهایی هستند که بواسطه آنها فرد شاغل در یک سازمان می تواند توسعه و پیشرفت را به صورت قدم به قدم طی کرده و از لحاظ جایگاه شغلی-مهارتی ترقی کند. یک مسیر شغلی می بایست یک هدف مسیر نیز داشته باشد. یعنی فرد چشم اندازی را برای خود ترسیم می کند که در آن یک هدف مشخص و واضح از پیش تعریف شده تعیین شده است.

افراد مشغول به کار در یک سازمان، وقتی با یک مسیر رشدشغلی در عوض یک جایگاه معمولی کاری مواجه شوند بسیار پرانگیزه تر و شاداب تر فعالیت کرده و با یک چشم انداز شفاف و هدف مشخص مسیر خود را طی سالیان متمادی طی می کنند.

تعریف دیگری از مسیر یا کارراهه شغلی بیان می کند که یک کارراهه شغلی یا Career Path همان مسیری است که فرد در یک موضوع خاص شغلی از لحظه شروع تا زمانی که بازنشست شود قدم به قدم طی کرده و در آن پیشرفت می کند. شاید بگویید برخی از افراد هیچ پیشرفتی در مسیر کاری خود ندارند که در اینجا می توان گفت فرد اصلا اهمیتی به مسیررشد یا کارراهه شغلی خود نداده یا اطلاعی از آن ندارد.

ذات طبیعی انسان پیشرفت طلب است و علاقه دارد از پله ای به پله دیگر صعود کند و این پیشرفت ایجاد حسی مطلوب در وی می کند. همچنین داشتن یک هدف بلندمدت و چشم انداز شغلی می تواند موجب افزایش انگیزه کاری در افراد شود لذا داشتن چشم انداز شغلی بخصوص برای یک سازمان در مواجهه با کارمندان لازم است.

اهمیت کارراهه شغلی

کارراهه های شغلی در خوشه های گوناگون، از ساده ترین جایگاه ها و مهارت ها آغاز می شود که گاهی حتی شاید از دید فرد، این جایگاه خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد. اما اینکه انتخاب شعل با در نظر گرفتن کارراهه انجام شود، در توسعه و پیشرفت آینده فرد بسیار اهمیت دارد.

 

کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌چیست ‌و‌ ‌چطوری ‌به‌ ‌من‌ ‌کمک‌ ‌میکند

کارراهه‌ ‌شغلی‌، مجموعه‌ ‌کارها‌ ‌و‌ ‌مشاغل‌ ‌و‌ ‌زنجیره‌ ‌ای‌ ‌از‌ ‌تجارب‌ ‌مرتبط‌ ‌به‌ ‌هم‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌در‌ ‌زندگی‌ ‌خود‌ ‌می پیمایید. ترسیم‌ ‌فرایند‌ ‌کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌هم‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌فردی‌ ‌و‌ ‌هم‌ ‌جمعی‌ ‌(برای‌ ‌کارکنان‌ ‌یک‌ ‌سازمان) قابل‌ ‌اجرا‌ ‌میباشد. در‌ ‌واقع‌ ‌کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌نمودار‌ ‌مسیر‌ ‌پیشرفت‌ ‌یا‌ ‌پسرفت‌ ‌یا‌ ‌رکود‌ ‌شما‌ ‌به‌ ‌تنهایی‌ ‌یا‌ ‌شما‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌یک‌ ‌کارمند‌ ‌در‌ ‌یه‌ ‌سازمان‌ ‌را‌ ‌مشخص‌ ‌میکند‌ ‌تا‌ ‌به‌ ‌وسیله‌ ‌آن ‌اطلاعاتی‌ ‌بدست‌ ‌آورید‌ ‌که‌ ‌کیفیت‌ ‌کاری‌ ‌شما‌ ‌و‌ ‌سازمان‌ ‌را‌ ‌بهبود‌ ‌دهد‌ ‌و‌ ‌بالاتر‌ ‌ببرد‌.

کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌دو‌ ‌معنای‌ ‌درونی‌ ‌و‌ ‌بیرونی‌ ‌دارد‌.‌ ‌

معنای‌ ‌درونی‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌فرایند‌ ‌بالا‌ ‌و‌ ‌پایین‌ ‌رفتن‌ ‌احساسات‌ ‌و‌ ‌انگیزه‌ ‌های‌ ‌شما‌ ‌نسبت‌ ‌شغلتان‌ ‌گفته‌ ‌میشود.به‌ ‌زبان‌ ‌ساده‌ ‌تر‌ ‌اینکه‌ ‌شما‌ ‌در‌ ‌طول‌ ‌فرایند‌ ‌کاری‌ ‌خود‌ ‌چه‌ ‌احساساتی‌ ‌را‌ ‌تجربه‌ ‌میکنید‌ ‌و‌ ‌انگیزه‌ ‌های‌ ‌شما‌ ‌چطور‌ ‌در‌ ‌شرایط‌ ‌مختلف‌ ‌تغییر‌ ‌میکند.علت‌ ‌مهم‌ ‌بودن‌ ‌کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌احساسات‌ ‌و‌ ‌انگیزه‌ ‌های‌ ‌افراد‌ ‌بر‌ ‌روی‌ ‌عملکرد‌ ‌آنان‌ ‌تاثیر‌ ‌میگذارد.بنابراین‌ ‌با‌ ‌تغییر‌ ‌و‌ ‌جهت‌ ‌دادن‌ ‌این‌ ‌احساسات‌ ‌و‌ ‌مشورت‌ ‌با‌ ‌متخصصان‌ ‌شما‌ ‌میوانید‌ ‌عملکرد‌ ‌شغلی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌بهبود‌ ‌دهید‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌سازمان‌ ‌خود‌ ‌تاثیر‌ ‌گذاری‌ ‌بیشتری‌ ‌داشته‌ ‌باشید‌.‌ ‌

معنای‌ ‌بیرونی‌ ‌کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌چه‌ ‌ربطی‌ ‌به‌ ‌بهبود‌ ‌سازمان‌ ‌داره؟‌ ‌

معنای‌ ‌بیرونی‌ ‌کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌مسیر‌ ‌شغلی‌ ‌یک‌ ‌فرد‌ ‌در‌ ‌سازمان‌ ‌است.در‌ ‌واقع‌ ‌معنای‌ ‌بیرونی‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌مبحث‌ ‌مدیریت‌ ‌کارراهه‌ ‌شغلی‌ ‌را‌ ‌مهم‌ ‌و‌ ‌پررنگ‌ ‌میکند.این‌ ‌مدیریت‌ ‌فرایندی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌ان‌ ‌توسعه‌ ‌مسیر‌ ‌شغلی‌ ‌کارکنان‌ ‌طراحی‌ ‌و‌ ‌بر‌ ‌اساس‌ ‌نیاز‌ ‌و‌ ‌توانمندی‌ ‌سازمان‌ ‌شما‌، عملکرد‌ ‌و‌ ‌پتانسیل‌ ‌و‌ ‌ترجیحات‌ ‌شخصی‌ ‌افراد‌ ‌طرح‌ ‌ریزی‌ ‌و‌ ‌شکل‌ ‌دهی‌ ‌داده‌ ‌می شوند‌. ‌ ‌


مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما