درباره رشدانا، رشدانا چیست؟

رشدانا پلتفرم توانمندسازی سرمایه های انسانی است که در فروردین 1397 رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

این پلتفرم با ارائه برنامه های رشدآموزی (کارآموزی) در قالب مسیرهای رشد، در حوزه مهارت آموزی کسب و کار های نوین به دنبال پر کردن خلاء موجود در فضای آموزش آکادمیک با آن چه که نیاز بازار کار است فعالیت می کند.

ما در رشدانا بر این باوریم که سیستم آموزش آکادمیک فعلی کاربرد لازم را در بازار کار واقعی ندارد و شاهد این ماجرا، تعداد بالای افراد جویای کار است که در مصاحبه های شغلی در شرکت های معتبر رد می شوند. در اکثر این موارد عدم داشتن مهارت در عین داشتن مدرک ذکر شده است.

رشدانا تلاش می کند که افراد را مجهز به مهارت های کاربردی کرده و سپس آنها را هوشمدانه روانه بازار کار کند.

ما در رشدانا، بر این باوریم که “موفقیت” به معنای رشد در یک حوزه مشخص نیست و با ما برای یک

“رشد همه جانبه و متوازن”

آماده باشید.

با توجه به ابعاد مختلف موفقیت و عوامل متنوع و متعدد موثر بر آن و با توجه به تحلیل تجارب و مدل های موجود در دنیا، و با اتکا به توانمندی های موجود، در رشدانا به طور جدی به سه زمینه رشد شما می پردازیم:

1- رشد فردی
2- رشد فنی
3- رشد کسب وکاری

براستی برای نیل به موفقیت باید شاهد رشد در ابعاد مختلفی باشیم و می بایست برنامه های مهارت آموزی در ابعاد فردی، فنی و کسب و کاری برنامه ریزی گردد تا در نهایت بتوانیم از خودمان انتظار حضور موثر و نقش آفرینی در فضای کسب و کار داشته باشیم.

ممکن است به صورت مستقل محتواها و برنامه های مختلفی برای مهارت آموزی در هر کدام از زمینه های فردی، فنی و کسب و کاری وجود داشته باشد، لیکن رویکرد ما در رشدانا همگرایی و هماهنگی این زمینه ها با هم برای نیل به یک هدف مشترک است و آن هدف هم  رسیدن به “رشد همه جانبه و متوازن” است.


مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها