مهارت طراحی رابط و تجربه کاربری

جستجو در سایر تخصص ها

فارغ التحصیلان طراحی رابط و تجربه کاربری

نسرین بافنده طراحی رابط و تجربه کاربری،
زهرا صفری طراحی رابط و تجربه کاربری،
یگانه یوسفی طراحی رابط و تجربه کاربری،
سید عرفان رامشینی طراحی رابط و تجربه کاربری،
زهرا طوطیان طراحی رابط و تجربه کاربری،
ندا ایران نژاد طراحی رابط و تجربه کاربری،
فاطمه فرهمند طراحی رابط و تجربه کاربری،
هما شریفی طراحی رابط و تجربه کاربری،
بارسین نادری طراحی رابط و تجربه کاربری،
باربد عباس‌نژاد طراحی رابط و تجربه کاربری،
رویا منطقی طراحی رابط و تجربه کاربری،
فرشته غفاری طراحی رابط و تجربه کاربری،
سیده حوریه اکبری طراحی رابط و تجربه کاربری،
سید عبدالحمید رکنی طراحی رابط و تجربه کاربری،
ملیکا مشتاقی هنروران طراحی رابط و تجربه کاربری،
کیان روشنی طراحی رابط و تجربه کاربری،
مهدی خالقی طراحی رابط و تجربه کاربری،
زهره رستگارمقدم طراحی رابط و تجربه کاربری،
على مشيرى طراحی رابط و تجربه کاربری،
مهناز نخعی طراحی رابط و تجربه کاربری،
آیدا سیاوشی طراحی رابط و تجربه کاربری،


عناوین شغلی مرتبط با طراحی رابط و تجربه کاربری

عنوان شغل عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
یو ایکس رایتر UX Writer [فنی]
طراح رابط کاربری User Interface Designer [تولید] [فنی]
طراح تجربه کاربری UX Designer [تولید] [تحقیق و توسعه]


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin