مهارت طراحی رابط-تجربه کاربری

جستجو در سایر تخصص ها

فارغ التحصیلان طراحی رابط-تجربه کاربری

محمد عیسی زاده طراحی رابط-تجربه کاربری،
مهدیه ارغوانی طراحی رابط-تجربه کاربری،
نرگس سروش طراحی رابط-تجربه کاربری،
مهزاد طهماسبی راد طراحی رابط-تجربه کاربری،
نازنین جمشیدی طراحی رابط-تجربه کاربری،
فاطمه رضائی جشن آباد طراحی رابط-تجربه کاربری،
قائم ملکی نژاد طراحی رابط-تجربه کاربری،
بهاره کرمی طراحی رابط-تجربه کاربری،
زهرا عسکری طراحی رابط-تجربه کاربری،
بهنام جعفری بلالمی طراحی رابط-تجربه کاربری،
رقیه غلامزاده طراحی رابط-تجربه کاربری،
فاطمه فیض آبادی طراح گرافیک دیجیتال، طراحی رابط-تجربه کاربری،
مطهر کیمیایی طراحی رابط-تجربه کاربری،
مهسا مقامی مهر طراحی رابط-تجربه کاربری،
محمدرضا فاتحی ترشیز
محمدرضا فاتحی ترشیز طراحی رابط-تجربه کاربری،
امیر جلالی طراحی رابط-تجربه کاربری،
دانیال وفایی اصل طراحی رابط-تجربه کاربری،
سیده فرزانه اکبری طراحی رابط-تجربه کاربری،
علی تقدسی نژاد طراحی رابط-تجربه کاربری،
فاطمه عبدالهی طراحی رابط-تجربه کاربری،
فائزه رنجبر باوقار طراح گرافیک دیجیتال، طراحی رابط-تجربه کاربری،


عناوین شغلی مرتبط با طراحی رابط-تجربه کاربری

عنوان جایگاه شغلی عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
طراح رابط کاربری User Interface Designer [تولید] [فنی]
طراح تجربه کاربری UX Designer [تحقیق و توسعه] [تولید]


دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها
×

سرویسهای سایت ما