مهارت حسابداری و مالی

جستجو در سایر تخصص ها


عناوین شغلی مرتبط با حسابداری و مالی

عنوان جایگاه شغلی عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
کارمند حسابداری Accounting Clerk [مالی]
هماهنگ کننده و مسئول صورتحساب Account Collector [مالی]
دبیر حقوقی Legal Secretary [اداری-دفتری]
حسابدار صنعتی Industrial Accountant [مالی]
کارگزار بورس Stockbroker [مالی]


دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها
×

سرویسهای سایت ما