مهارت مدیر محصول

جستجو در سایر تخصص ها

فارغ التحصیلان مدیر محصول

حوا رضائيان مدیر محصول،
حسام مقبل مدیر محصول،
یاسمن عطایی مدیر محصول،
شادی اردکانیان مدیر محصول،
آرمیتی موسوی میرکلا مدیر محصول،
ریحانه ممدوحی مدیر محصول،
سهیل خاکشور مدیر محصول،
نگین حافظی مدیر محصول،
مسعود محمدی نیا مدیر محصول،
امیرحسین فیضی مدیر محصول،


عناوین شغلی مرتبط با مدیر محصول

عنوان شغل عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
مدیر محصول Product Manager [فروش و بازاریابی]


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin