مهارت مدیریت شبکه های اجتماعی

جستجو در سایر تخصص ها

فارغ التحصیلان مدیریت شبکه های اجتماعی

مهرناز نخعی مدیریت شبکه های اجتماعی،
ایمان حاتمی تولید محتوا دیجیتال، مدیریت شبکه های اجتماعی،
زینب برهانیان طرقی تولید محتوا دیجیتال، مدیریت شبکه های اجتماعی،
سحر کامیابی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت شبکه های اجتماعی،
محمدرضا رضوی
محمدرضا رضوی مدیریت شبکه های اجتماعی،
شروین یاوری
شروین یاوری طراح گرافیک دیجیتال، مدیریت شبکه های اجتماعی،
الهام نجارباشی
الهام نجارباشی مدیریت شبکه های اجتماعی،


عناوین شغلی مرتبط با مدیریت شبکه های اجتماعیدوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها
×

سرویسهای سایت ما