مهارت برنامه نویسی موبایل

جستجو در سایر تخصص ها


عناوین شغلی مرتبط با برنامه نویسی موبایل

عنوان شغل عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
مهندس نرم افزار Software Engineer [فنی]
برنامه نویس تلفن های هوشمند Smartphone Developers [تولید]
برنامه نویس iOS iOS Programmer [تولید]
Java Developer [تولید] [فنی]
برنامه نویس موبایل َAndroid Developer [فنی]
برنامه نویس React React Mobile Developer [تولید] [فنی]


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin