مهارت اداری و دفتری

جستجو در سایر تخصص ها


عناوین شغلی مرتبط با اداری و دفتری

عنوان جایگاه شغلی عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
منشی پرونده File Clerk [اداری-دفتری]
مسئول اطلاعات ورودی administrative data entry [اداری-دفتری]
مسئول نامه های اداری Mail Clerk [اداری-دفتری]
مدیر امکانات مجموعه facility office manager [پشتیبانی]
هماهنگ کننده ارشد Senior Administrative Coordinator [اداری-دفتری]
سرپرست پشتیبانی دفتر Office Support Supervisor [اداری-دفتری]
مدیر دفتر Office Manager [اداری-دفتری]
هماهنگ کننده رویداد و برنامه های ویژه Senior Special Events Coordinator [اداری-دفتری] [پشتیبانی]
دستیار ارشد پشتیبانی senior support specialist [پشتیبانی]
مسئول اجرایی Administration Manager [اداری-دفتری]
مدیر برنامه Program Manager [اداری-دفتری]
دبیر حقوقی Legal Secretary [اداری-دفتری]
مسئول پشتیبانی اداری Administrative Support Manager [اداری-دفتری]
مسئول خدمات اداری Administrative Services Manager [اداری-دفتری]
مدیر اداری Administrative Director [اداری-دفتری]
دستیار و هماهنگ کننده اداری Administrative Assistant [اداری-دفتری]
برگزار کننده رویداد Event organizer [اداری-دفتری] [پشتیبانی]
تحلیلگر مدیریت سوابق Record Management Analyst [اداری-دفتری]
مسئول قراردادها Responsible for contracts [اداری-دفتری]
بازاریاب تلفنی Telephone Marketer [اداری-دفتری]
کارشناس امور حقوقی دیجیتال Expert in Digital Legal Affairs [اداری-دفتری] [مالی]


دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها
×

سرویسهای سایت ما