عنوان شغلی هکر رشد

Growth hacker

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی هکر رشد

هکر رشد کسی است که هدف تمام فعالیت هایش در سازمان رشد باشد. یک هکر رشد باید تسلط کامل به مهارت های بازاریابی دیجیتال و خلاقانه، علم آمار و آنالیز داده ها و دانش فنی لازم برای استفاده از ابزار های لازم و ارائه ی راهکار های مناسب داشته باشد

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای هکر رشد

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما