تمامی کارگاه های مهدی غیبی


https://www.roshdana.com/wp-content/uploads/2019/03/mehdi-gheybi.jpg

مـهـدی غـیـبـی از اولین های فعال در اکوسیستم استارتاپی است، “من کارت” که امروز درمشهد از آن راحت استفاده می کنیم نتیجه تلاش اوست ، مدیرعامل و موسس شرکت ناوش که در حوزه فین تک و حمل و نقل هوشمند فعال است. وی همچنین کارشناسی فناوری اطلاعات و ارشد کسب و کار خوانده، منتور کسب و کارهای موفق زیادی است. وی با حضور در هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای به رشد اکوسیستم استارتاپی کمک می کند

کارگاه های آموزشی مهدی غیبی

مسیرهای رشد که مهدی غیبی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin