مسیرهای شغلی توانمندسازی نیروی انسانی

کارراهه شغلی در تخصص های مختلف

آغاز یک مسیر رشد شغلی - مهارتی
... آخرین بروزرسانی دوره ها و برگزارکنندگان : تیر ۱۴۰۳ ...

مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

مسیر شغلی یا مسیر رشد شغلی (مهارتی – عملکردی) چیست؟

مسیرهای رشد شغلی یا Career Path همان مسیری است که نیروی انسانی در یک سازمان امکان رشد و توسعه و ارتقای وضعیت، سمت و جایگاه شغلی را کسب می کند. به واسطه مسیرهای رشد شغلی، نیروی انسانی می تواند نسبت به همکاران خود پیشرفت بیشتری داشته باشد و پله پله رشد خود را رقم بزند.

چرا مسیر رشد شغلی – مهارتی؟

اساتید و بزرگان کسب و کار دیجیتال طی کسب سال ها تجربه به این نتیجه رسیده اند که برای متخصص شدن در هر یک از موضوعات کسب و کار آنلاین باید مسیر های رشد شغلی و مهارتی طراحی شود تا در انتهای این مسیر ها، افراد به متخصصین آن حوزه تبدیل شوند. طراحی مسیر شغلی بایستی به شکل کاملا هوشمندانه و تخصصی صورت بگیرد تا خروجی این مسیر ها، افرادی ماهر و توانمند باشند.

ما در مسیرهای رشد شغلی در مهارت های دیجیتالی، فرصتی را برای رشدآموزان مهیا کرده ایم تا با گذراندن برنامه های آموزشی – مهارتی و همچنین انجام پروژه های مختلف زیر نظر مربیان و منتورهای حرفه ای، توانمندی خود را ارتقا بخشیده و منجر به رشد سازمان ها شوند.


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin