عنوان شغلی کارشناس منابع انسانی

Human Resources Expert

زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان منابع انسانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

راه اندازی کسب و کار آنلاین

شرح شغلی کارشناس منابع انسانی

یک کارشناس منابع انسانی وظایف مربوطه به جذب، گزینش ، مصاحبه و استخدام کارکنان جدید را بر عهده دارد. و پس از استخدام فرد باید نیروی کار جدید را با سازمان و شرکت آشنا سازد و وظایف و نقشی که بر عهده دارد را به خوبی برایش روشن سازد.
یک کارشناس منابع انسانی باید پنج مهارت کلیدی زیر را دارا باشد :
۱-ارتباطات قوی
۲-توانایی حل اختلاف
۳-توانایی تصمیم گیری
۴-مهارت مدیریتی و سازماندهی
۵-جزئی نگر

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس منابع انسانی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما