عنوان شغلی مشاور کسب و کار (MBA)

Business Consultant

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی مشاور کسب و کار (MBA)

مشاوران کسب و کار متخصصانی هستند که مشاوره های مدیریتی را برای کمک به بهبود عملکرد وبهره وری سازمانها و شرکتها ارائه میکند.این متخصصان ،کسب و کارها را تجزیه و تحلیل میکنند و با ازائه راهکار،شرکتها را در رسیدن به اهدافشان یاری میکنند .یک مشاور کسب و کار بر روی کسب و کار مشتری خود به صورت موشکافانه مطالعه کرده و به ان واقف است.او در واقع شرکت یا سازمان را از بیرون نگریسته و بدون هیجان و احساس و با دیدی خردمندانه سعی در برطرف کردن مشکلات دارد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مشاور کسب و کار (MBA)

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما