عنوان شغلی مدیر روابط عمومی

Director of Public Relations

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان روابط عمومی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

راه اندازی کسب و کار آنلاین

شرح شغلی مدیر روابط عمومی

یک مسئول روابط عمومی وظیفه ی پاسخگویی به مشتریان و شرکت های همکار و روابط برون سازمانی را به بهترین شکل ممکن را بر عهده دارد و همواره در تلاش است که رضایت مشتریان به صورت حداکثری باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر روابط عمومی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما