تمامی کارگاه های دکتر محمد نوری زاده


مترجم و مؤلف


مترجم و مؤلف دهها کتاب از جمله «استارتاپ صددلاری» و «قوانین خلاقیت». استاد دانشگاه و هم‌بنیان‌گذار شرکت بازی‌ساز باراناگیمز، انتشارات آگیرا، شبکه مترجمان آ-اس

کارگاه های آموزشی دکتر محمد نوری زاده

مسیرهای رشد که دکتر محمد نوری زاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin