عنوان شغلی کارشناس فروش حوزه‌ فناوری اطلاعات

IT sales expert

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

فروشنده آنلاین

شرح شغلی کارشناس فروش حوزه‌ فناوری اطلاعات

کارشناس فروش مسئولیت جذب و ارائه ی راهکار برای فروش نهایی محصول یا خدمت به مشتری بالفعل را دارد و کارشناس فروش حوزه فناوری اطلاعات نیز همین مسئولیت را در فضای مجازی و دیجیتال بر عهده دارد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس فروش حوزه‌ فناوری اطلاعات

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما