عنوان شغلی مدیر برنامه

Program Manager

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مدیر برنامه

مدیر برنامه یک متخصص مدیریت استراتژیک پروژه است که وظیفه اش کمک به نظارت و هماهنگی پروژه های مختلف، محصولات و سایر ابتکارات استراتژیک در سازمان است.

مدیر برنامه نظارت بر هدف و وضعیت پروژه ها در یک برنامه دارد و می تواند از این نظارت برای حمایت از فعالیت در سطح پروژه استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که اهداف برنامه به درستی در حال پیشروی هستند. در مواردی به مدیر پروژه و هیات مدیره چشم انداز برنامه را ارائه می دهد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر برنامه

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما