تمامی کارگاه های دکتر علی جاهدی

علی جاهدی
علی جاهدی، کارشناس ارشد کارآفرینی و دانشجوی دکترای علم اطلاعات و مدرس کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشاور راه اندازی و توسعه کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ ها ) و شرکت های دانش بنیان، مدیر مرکز رشد ict پارک علم و فناوری خراسان است.

کارگاه های آموزشی دکتر علی جاهدی
مسیرهای رشد که دکتر علی جاهدی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما