تمامی کارگاه های دکتر علی جاهدی


مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان

کارشناس ارشد کارآفرینی و دانشجوی دکترای علم اطلاعات و مدرس کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشاور راه اندازی و توسعه کسب و کارهای نوپا (استارتاپها) و شرکت های دانش بنیان

کارگاه های آموزشی دکتر علی جاهدی

مسیرهای رشد که دکتر علی جاهدی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin