تمامی کارگاه های سعید قمری

سعید قمری

توسعه دهنده تجربه کاربر، مشاور دیجیتال مارکتینگ، ارزیاب کسب وکار در Joomla org، مشاور پارک علم و فناوری خراسان، علاقه مند به نو ارزش آفرینی و کسب و کارهای نوپا

کارگاه های آموزشی سعید قمری
مسیرهای رشد که سعید قمری در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما