تمامی کارگاه های سعید قمری


طراح تجربه کاربری

توسعه دهنده تجربه کاربر، مشاور دیجیتال مارکتینگ، ارزیاب کسب وکار در Joomla org، مشاور پارک علم و فناوری خراسان، علاقه مند به نو ارزش آفرینی و کسب و کارهای نوپا

کارگاه های آموزشی سعید قمری

مسیرهای رشد که سعید قمری در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin