کارشناس امور حقوقی دیجیتال

Expert in Digital Legal Affairs

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان مالی و دپارتمان اداری-دفتری شرکت ها است

این کارشناس بایستی مهارت پیگیری موضوعات حقوقی واحدها و معاونت های مختلف و ارائه مشاوره حقوقی به آنها را داشته باشد. تهیه و تنظیم کلیه اسناد حقوقی ارجاع شده از سوی واحد مختلف از جمله قراردادها، تفاهم نامه ها، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها داخلی و قضایی و حقوقی و طبقه بندی آنها نیز بر عهده وی می باشد
پیگیری امور ثبتی نیز از دیگر وظایف وی می باشد که حسب مورد از سوی واحد ها و معاونت های مختلف باید انجام شود.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزشی مهارت های نرم

Soft Skills Expert

مهارتهای نرم، مقدمه و لازمه ورود به دنیای توسعه فردی و کسب و کار


  • زمان: طبق نظر سازمان ها
  • مدت زمان دوره : 30 ساعت
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin