مسئول قراردادها

Responsible for contracts

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری شرکت ها است

مسئول قرارداد های یک مجموعه وظیفه تهیه و تنظیم قرارداد های تجاری و اداری یک مجموعه با سایر مجموعه ها را دارد. این فرد باید بسیار دقیق و ریزبین بوده و تمامی چالش های احتمالی موجود در قرار داد ها را به مدیر مسئول گوشزد می کند و باید مهارت هایی مثل طبقه بندی اطلاعات، مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش و نظارت بر سر رسید قرارداد ها را داشته باشد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزش راه اندازی استارتاپ و کسب و کار نوپا

Startup Launch Specialist

استارتاپ خود را حرفه ای راه اندازی کنید

آموزش استارتاپ

  • مدت زمان دوره : 20 جلسه آموزش تخصصی
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin