حسابدار صنعتی

Industrial Accountant

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان مالی شرکت ها است

مسئولیت حسابدار صنعتی کمی پیچیده تر از حسابدار معمولی است و وظایف تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و … در واحد های صنعتی بر عهده حسابدار صنعتی است. درآمد این عنوان شغلی بیشتر از حسابدار معمولی است و می تواند به جایگاه مدیر مالی نیز ارتقا یابد. یک حسابدار صنعتی باید به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری کاربردی مالی و آماری تسلط کافی داشته باشد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزشی مهارت های نرم

Soft Skills Expert

مهارتهای نرم، مقدمه و لازمه ورود به دنیای توسعه فردی و کسب و کار


  • زمان: طبق نظر سازمان ها
  • مدت زمان دوره : 30 ساعت
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin