تمامی کارگاه های مهدی علیپور


مدیر محصول و طراح رفتار


محقق حوزه HR Tech، دکتر استارتاپ، مربی ارشد استارتاپ ناب، مشاور، سرمایه گذار و شکارچی فرصت، موسس استارتاپ آوابوک (فراکتاب) و میلوژی، دارای مدرک کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش فناوری از دانشگاه تهران

کارگاه های آموزشی مهدی علیپور

مسیرهای رشد که مهدی علیپور در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin