تمامی کارگاه های محمد امین چیت ساز


مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ رشدانا


مشاور بازاریابی و فروش، بیش از ۵ سال سابقه کاری در حوزه‌ی بازاریابی و فروش. سوابق شغلی: مدیر فروش طوس همراه، هم بنیان گذار پدیا اپ، مشاور مارکتینگ استارتاپ کاردرست، مشاور مارکتینگ آقای نویسنده

کارگاه های آموزشی محمد امین چیت ساز

مسیرهای رشد که محمد امین چیت ساز در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin