نوآوری اجتماعی بندر سیریک

رشدانا

Innovation in Sirikport

معرفی رویداد

مردمشهر سیریک

سرفصلها و کلیات

انتخاب نوع ثبت نام

course calendar جزئیات، ثبت نام

location pin مکان : دوره آنلاین – بستر آنلاین اسکای روم

مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin