صورتحساب ثبت نام دوره و کارگاه

هنوز می خواهید دوره های بیشتری را ثبت نام کنید؟ دوره ها / مسیرهای رشد

به ازای هر تراکنش، 1 دقیقه آموزش به جوانان محروم حومه شهر تعلق می گیرد

تعداد کل تراکنش ها تاکنون: 5814
ساعات تعهد داده شده برای آموزش به افراد محروم حومه شهر: 97 ساعت
سبد خریدتان خالی است.

مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin