صورتحساب ثبت نام دوره و کارگاه

هنوز می خواهید دوره های بیشتری را ثبت نام کنید؟ دوره ها / مسیرهای رشد

به ازای هر تراکنش، 1 دقیقه آموزش به جوانان محروم حومه شهر تعلق می گیرد

تعداد کل تراکنش ها تاکنون: 4001
ساعات تعهد داده شده برای آموزش به افراد محروم حومه شهر: 67 ساعت
سبد خریدتان خالی است.

مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها