نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی

رشدانا

ویژه کارفرمایان

Service Compensation

جبران خدمت مسئله ای که ممکن است هنوز در بعضی از سازمان ها اجرا نشود ولی اگر در خصوص نتایج مثبت آن بدانند از هین حالا به سراغ آن خواهند رفت.

توضیحات کارگاه آموزشی

ایجاد انگیزه در کارمندان یکی از بزرگترین دغدغه های سازمان هاست. اصطلاح جبران خدمت در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کند. کارمندان در صورت حس رضایت از شرایط مالی و غیر مالی خود از سمت سازمان بازدهی خیلی بیشتری خواهند داشت. با حفظ عدالت در بین کارمندان و تعریف درست اصول جبران خدمت نتیجه آن را به وضوح مشاهده خواهید کرد.

در این کارگاه حضوری قصد داریم شما را با نکاتی بسیار مهم در این خصوص آشنا کنیم.

سرفصلها و کلیات

 • تعاریف مفاهیم
 • تفکیک ماتریسی عوامل کنترل کارکرد، حکم حقوقی، حقوق و دستمزد
 • تشریح آیتم های مزدی
 • تشریح ایتم های مزایای قانونی
 • تشریح حق السعی
 • تشریح ایتم های حقوق و مزایا
 • مزایای حین کار
 • مزایای پایان کار
 • کسور قانونی بیمه و مالیات

انتخاب نوع ثبت نام

course calendar جزئیات، ثبت نام

 • مدت زمان : یک جلسه چهار ساعته
 • تاریخ برگزاری : به زودی اعلام می شود
 • اشتراک گذاری :

location pin مکان : حضوری – کارخانه نوآوری مشهد

 • مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin