عنوان شغلی کارشناس شبکه

Network expert

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شبکه و امنیت

شرح شغلی کارشناس شبکه

کارشناس شبکه که به عنوان کارشناس پشتیبان کامپیوتر نیز شناخته می شود، وظیفه ی راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و اینترنت مانند نصب روتر ها، سوِئیچ ها، فایروال ها و نرم افزار های مرتبط با شبکه را بر عهده دارد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس شبکه

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما