عنوان شغلی پاسخگوی آنلاین سایت

Online responsive site

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

فروشنده آنلاین

شرح شغلی پاسخگوی آنلاین سایت

یکپاسخگوی آنلاین باید آنقدر حرفه ای باشد که بتوانند در جهت حل مشکلات و نیاز های مشتریان بکوشند و رضایت آن ها را افزایش دهند و در نهایت باعث ایجاد حس وفاداری در آن ها شوند.

وظایف پاسخگوی آنلاین:
مدیریت تماس های ورودی و خروجی مشتریان
یافتن و ارائه پاسخ های شخصی سازی شده به مشتریان مختلف
ایجاد تعامل با مشتری
شناسایی نیاز های مشتری، ارائه راه حل برای این نیاز ها و حل مشکلات مشتریان
ارائه پیشنهادات در جهت بیش فروشی و فروش مکمل محصول در صورت امکان
ایجاد روابط پایدار با مشتری

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای پاسخگوی آنلاین سایت

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما