عنوان شغلی ویراستار محتوا یا ادیتور

Content editor

زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تولید محتوا دیجیتال، دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی ویراستار محتوا یا ادیتور

یک ویراستار محتوای حرفه ای که معمولا در مجموعه های تخصصی تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ وجود دارد باید محتواهای تولید شده توسط کارشناسان محتوا را از نظر سئو و بهینه سازی، خوانایی برای مخاطب، اشتباهات نگارشی و املایی و همچنین نکات بازاریابی محتوا ، ویرایش و ادیت کند و به مرحله ی انتشار نهایی برساند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای ویراستار محتوا یا ادیتور

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما