عنوان شغلی منشی دفتر

Secretary

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شرح شغلی منشی دفتر

منشی یا مسئول دفتر به شخصی گفته می‌شود که توسط شخص یا سازمانی استخدام می گردد که توانایی انجام وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه مسئول ، تنظیم جلسه ‌ها ، نامه نگاری، تنظیم انواع گزارش‌ها از فعالیت‌های مختلف، کار با کامپیوتر و اینترنت و تایپ متون فارسی و انگلیسی را داشته باشد. برای اینکه یک منشی خوب باشید، بیشتر از اینکه نیاز به یادگیری مهارت های سخت داشته باشید، نیاز به یادگیری مهارت های نرم دارید. مهارت هایی که اکثرا روابط عمومی بالا و فن بیان و نیاز سنجی و درک و همدلی مخاطب را میطلبد.
این شغل از مشاغل منعطف محسوب می شود به این معنا که وطایف منشی می تواند در هر شرکت یا سازمان متفاوت باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای منشی دفتر

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما