مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT Manager

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان فنی و دپارتمان اداری-دفتری شرکت ها است

مدیر IT یک مجموعه مسئولیت مدیریت تمامی نیرو های IT آن مجموعه را بر عهده دارد و باید با مفاهیم زیادی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی و یا تسلط داشته باشد تا بتواند تصمیم های مهم مربوط به این حوزه را برای شرکت اتخاذ نماید.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

مدیر کسب و کار و فروشگاه اینترنتی

E-Business Manager and Webmaster

هر نوع وب سایتی را مدیریت و راهبری کنید

دوره جامع آموزش وبمستری و مدیریت سایت | رشدانا

  • زمان: 23 فروردین 1399
  • مدت زمان دوره : حدود 3 ماه
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin