عنوان شغلی مدیر شبکه های اجتماعی

Social Network Manager

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

مدیریت شبکه های اجتماعی

شرح شغلی مدیر شبکه های اجتماعی

مدیریت شبکه های اجتماعی تنها به این معنی نیست که مطالب مرتبط با تجارت خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. مدیریت رسانه های اجتماعی یک کار چند جانبه است و باید پنج مهارت مهم زیر را دارا باشد.
1- توانایی تولید تصاویر گرافیکی
2- مهارت در نوشتن
3- طرز فکر مشتری مداری
4- درک قوی از بازاریابی محتوا
5- تجربه در تبلیغات شبکه های اجتماعی

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر شبکه های اجتماعی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما