مدیر شبکه های اجتماعی

Social Network Manager

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی شرکت ها است

مدیریت شبکه های اجتماعی تنها به این معنی نیست که مطالب مرتبط با تجارت خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. مدیریت رسانه های اجتماعی یک کار چند جانبه است و باید پنج مهارت مهم زیر را دارا باشد.
1- توانایی تولید تصاویر گرافیکی
2- مهارت در نوشتن
3- طرز فکر مشتری مداری
4- درک قوی از بازاریابی محتوا
5- تجربه در تبلیغات شبکه های اجتماعی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

مدیر شبکه های اجتماعی

Social Media Career Path

مدیر شبکه های اجتماعی کسب و کارها شوید و آنها را توسعه دهید

آموزش شبکه های اجتماعی

  • زمان: از 30 بهمن 1399
  • مدت زمان دوره : 87 ساعت در 25 جلسه
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin