عنوان شغلی متخصص امنیت اطلاعات

Information Security Specialist

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

امنیت اطلاعات

شرح شغلی متخصص امنیت اطلاعات

متخصص امنیت اطلاعات مسئولیت پشتیبانی، بکاپ گیری و حفاظت از داده های مهم یک مجموعه را در مقابل دزدی اطلاعاتی و هک بر عهده دارد و باید به ساختار سرور ها، شبکه ، امنیت داده، برنامه نویسی سمت سرور تسلط کافی داشته باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای متخصص امنیت اطلاعات

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما