عنوان شغلی سوشال مدیا مارکتینگ

Social Media Marketer

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ، مدیریت شبکه های اجتماعی

شرح شغلی سوشال مدیا مارکتینگ

یک بازاریاب شبکه های اجتماعی باید با اهداف محتوایی هر پیام رسان و شبکه ی اجتماعی آشنایی کامل داشته باشد و برنامه های بازاریابی گوناگونی برای هر کدام از شبکه های اجتماعی در نظر بگیرد. یک بازاریاب شبکه های اجتماعی به بازاریابی و روانشناسی محتوا تسلط نسبی دارد و مهارت کافی در زمینه ی کپی رایتینگ نیز دارد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای سوشال مدیا مارکتینگ

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما