راهبر خلاقیت سازمان

Organization Creativity Leader

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان اداری-دفتری شرکت ها است

سازمان های بزرگ به منظور رقابت با رقیبان خود ،همواره باید جزئیات وپارامترهای مختلفی را رشد و توسعه دهند که یکی از این موارد، خلاقیت است. در واقع راهبر خلاقیت سازمان کسی است که شرایط را برای بروز خلاقیت کارکنان و مدیران ارشد فراهم میکند.، نیروی انسانی مناسب را انتخاب کند و باید موانع ،فشار ها و استرس هایی که ممکن است سد راه بروز نیروهای انسانی شود را بردارد و سیستم را به صورت تجربه گرایی پیش ببرد تا خلاقیت به بهترین شکل ممکن بروز پیدا کند. بنابراین موصوعات قابل اهمیت در این شغل همگی به علوم انسانی مربوط است و فرد مذکور باید مطالعه و هوش و استعداد کافی در این زمینه را دارا باشد

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزشی مهارت های نرم

Soft Skills Expert

مهارتهای نرم، مقدمه و لازمه ورود به دنیای توسعه فردی و کسب و کار


  • زمان: طبق نظر سازمان ها
  • مدت زمان دوره : 30 ساعت
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin