عنوان شغلی تحلیل گر و برنامه نویس ارشد تحت وب

Senior Web Developer and Analyst

زیرمجموعه دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی فول استک

شرح شغلی تحلیل گر و برنامه نویس ارشد تحت وب

تحلیلگر و برنامه نویس ارشد تحت وب این وظیفه را دارد که بتدا نیاز مشتری کسب و کار را شناسایی کند و بعد از آن راه هایی که با آن میتوان به این نیاز پاشخ داد را پیدا کند و به مدلهای کامپیوتری تبدیل کرده و آنرا به عنوان یک برنامه نویس به صورت فردی یا همراه با تیم خود برنامه نویسی کند.
او همچنین مسیولیت شناسایی و بر طرف کردن خطاهای موجود در سیستم نیز هست.بنابراین فرد مذکور باید این اطمینان را داشته باشد که راهکارهای فنی که ارائه میدهد، توانایی برطرف کردن نیاز یک کسب و کار را دارد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تحلیل گر و برنامه نویس ارشد تحت وب

آموزش بک اند

متخصص بک اند Backend Developer Career Path

مسیر برنامه نویس شدن را به صورت اصولی طی کنید و برنامه نویس شوید

93 ساعت در 31 جلسه آموزش مهارتی + کارعملی + پروژه از 11 شهریور 1400

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما