گام ششم

این جلسه شامل 5 مبحث است.

محتوای آموزشی برای شما قفل است

برای دسترسی به پنل، ابتدا پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید :

مباحث این جلسه

تبلیغات اینترنتی و اهمیت آن

آشنایی با تبلیغات همسان

آشنایی با معرفی تبلیغات بنری

آشنایی با معرفی تبلیغات اینفلوئنسری

آشنایی با معرفی تبلیغات شبکه های اجتماعی

آشنایی با معرفی تبلیغات ویدیویی

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin