گام هفتم

این جلسه شامل 5 مبحث است.

محتوای آموزشی برای شما قفل است

برای دسترسی به پنل، ابتدا پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید :

مباحث این جلسه

آشنایی با معرفی تبلیغات اپلیکیشنی

آشنایی با ریمارکتینگ و ریتارگتینگ

آشنایی با ایمیل مارکتینگ

آشنایی با معرفی گوگل ادز

آَشنایی با یوتیوب و روش های کسب درآمد از آن

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin