گزارش های توجیهی انطباق کاربری

رشدانا

User Compliance Justification Reports

شهرها به مثابه یک موجود زنده بطور مداوم درحال تغییر و تحول هستند از اینرو برنامه ریزی توسعه شهری بایستی مبتنی بر یک فرایند ممتد و پویا تهیه و پایش شود؛ در غیر اینصورت شهر…

توضیحات کارگاه آموزشی

شهرها به مثابه یک موجود زنده بطور مداوم درحال تغییر و تحول هستند از اینرو برنامه ریزی توسعه شهری بایستی مبتنی بر یک فرایند ممتد و پویا تهیه و پایش شود؛ در غیر اینصورت شهر بدون توجه به سیاست های توسعه شهری بصورت بی برنامه و خودرو رشد و گسترش می یابد؛ رویدادی که در تمامی شهرهای ایران قابل مشاهده است. طرح های توجیهی شهرسازی می تواند بعنوان یک راهکار موثر در ساختار ناکارآمد برنامه ریزی شهری کشور ایفای نقش نموده و گرایشات روزمره توسعه را تا حدودی متعادل و بهینه نماید؛ لیکن در این میان آشنایی و تسلط مهندسان شهرساز با فرایند، تکنیک ها و اصول شهرسازی اجرایی می تواند ضرورت تهیه این طرح ها را برجسته نموده و به تقویت جایگاه مهندسان شهرساز در اجرا و پایش برنامه های توسعه شهری کمک نماید؛ موضوعی که متاسفانه در سرفصل های درسی رشته شهرسازی کمتر یافت می شود. در این دوره ما بطور مفصل به نحوه تهیه دو نوع از طرح های توجیهی پرکاربرد در شهرداری ها و کمیسیون های ماده پنج یعنی طرح انطباق شهری ساختمان و طرح انطباق کاربری زمین می پردازیم.

سرفصلها و کلیات

course calendar جزئیات، ثبت نام

  • مدت زمان : دو جلسه سه ساعته
  • تاریخ برگزاری : 16 و 17 مرداد 1400‌
  • ساعت : 16:30 تا 19:30 الی 20:00
  • اشتراک گذاری :

location pin مکان : دوره آنلاین – بستر آنلاین اسکای روم

  • آموزش مجازی
اسکای روم آموزش آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin