آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

رشدانا

ضرورت آشنایی با این قوانین انکارناپذیر است

Labor and Social Security Laws

اولین مباحثی که یک کارشناس منابع انسانی باید آشنایی کامل با آنها را داشته باشد، قوانین کار و تامین اجتماعی است. بر این اساس می تواند برنامه ریزی های سازمان را براساس نیاز و شرایط…

توضیحات کارگاه آموزشی

اولین مباحثی که یک کارشناس منابع انسانی باید آشنایی کامل با آنها را داشته باشد، قوانین کار و تامین اجتماعی است. بر این اساس می تواند برنامه ریزی های سازمان را براساس نیاز و شرایط قانونی آن پیش ببرد.

سرفصلها و کلیات

 • حقوق کار
 • تعریف قرارداد كار
 • انواع قراردادهای کار
 • شرایط خاتمه قرار داد کار
 • تعریف مدت زمان کار و انواع آن و مرخصی ها
 • معرفی انواع بیمه هاي تامین اجتماعی
 • اشتغال ازمنظر تامین اجتماعی
 • خدمات رفاهي کارگران
 • حقوق و دستمزد
 • ارتباط حقوق و دستمزد با شرایط محیط کار
 • عیدی و پاداش
 • روش های ثبت و محاسبه ساعات کارکرد پرسنل
ثبت نام این کارگاه به اتمام رسیده است

course calendar جزئیات، ثبت نام

اتمام کارگاه
این کارگاه برگزار شده و مهلت حضور در آن به اتمام رسیده است. می توانید کارگاه های مشابه را دنبال کنید

location pin مکان : دوره آنلاین – بستر آنلاین اسکای روم

 • آموزش مجازی
اسکای روم آموزش آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin