کارگاه جامع تهیه گزارش و نقشه تفکیک اراضی

رشدانا

Reports Preparation and Land Division Map

تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری در مقیاس های کوچک از یک بلوک شهری تا مقیاس واحد همسایگی و محله محسوب می شود؛ چرا که فضا…

توضیحات کارگاه آموزشی

تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری در مقیاس های کوچک از یک بلوک شهری تا مقیاس واحد همسایگی و محله محسوب می شود؛ چرا که فضا های باز و ساختمان ها به تناسب نوع تفکیک در ارضی شهری جانمایی شده و شبکه دسترسی به فضاها و ساختمان ها براساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین درصورتی که تفکیک اراضی براساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط شهری از نظر شکل و ساختار ارتقا می یابد؛ هدف از این دوره آشنایی و تسلط مهندسان شهرساز با انواع روش های تفکیک و نیز اصول و ضوابط حاکم بر تفکیک اراضی شهری است.

سرفصلها و کلیات

 • کارگاه آموزشی SPSS کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی Excel کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی Word کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی PowerPoint کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی Adobe InDesign کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی Adobe Illustrator کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی City Engine کاربردی در شهرسازی
 • کارگاه آموزشی Google Sketchup کاربردی در شهرسازی

course calendar جزئیات، ثبت نام

 • مدت زمان : سه جلسه سه ساعته
 • تاریخ برگزاری : 20، 23 و 25 شهریور 1400‌
 • ساعت : 16:30 تا 19:30 الی 20:00
 • اشتراک گذاری :

location pin مکان : دوره آنلاین – بستر آنلاین اسکای روم

 • آموزش مجازی
اسکای روم آموزش آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin