تمامی کارگاه های دکتر رضا لطفی


استراتژیست بازاریابی، برندینگ و فروش

مدرس مدعو دوره های MBA و DBA و Post DBA کالج علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی،

مدرس رسمی استاندارد آموزشی SIYB سازمان جهانی کار (ILO)،

بنیان گذار دوره های هفت خوان کارآفرینی

کارگاه های آموزشی دکتر رضا لطفی

مسیرهای رشد که دکتر رضا لطفی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin