تمامی کارگاه های حمید چرم فروشان


مدیر عامل سابق و عضو هیئت مدیره ۲نبش

حمید چرم فروشانمشاور و منتور کسب و کار با ۱۳ سال سابقه در حوزه کارآفرینی

کارگاه های آموزشی حمید چرم فروشان

مسیرهای رشد که حمید چرم فروشان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin