تمامی کارگاه های حمیدرضا عقیقی


طراح رابط و تجربه کاربری در اسکای‌روم


مدرس طراحی رابط کاربری، کار تیمی، بوم مدل کسب و کار تجربه کننده

با حضور در شتابدهنده MightyLabs شهر برلین در آلمان، مهارت مدیریت تیم و تیم سازی، فرهنگ کار تیمی، ساخت و توسعه محصول و کسب وکار، مذاکره و فروش و سایر مهارت های لازم در کارآفرینی را در آلمان کسب کرده و منتور چندین رویداد استارتاپی کشور و شتابدهنده فردوسی مشهد بوده است.

کارگاه های آموزشی حمیدرضا عقیقی

مسیرهای رشد که حمیدرضا عقیقی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin