تمامی کارگاه های ایمان قصرفخری


بنیان گذار و مدیر وبسایت پاسکدرز


وی فعالیت حرفه ای خود را به عنوان توسعه دهنده در سال ۱۳۸۱ آغاز کرد. او پس از واگذار نمودن سهام شرکت خود و بازگشت به شیراز در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ به فکر راه اندازی استارتاپ پاسکدرز افتاد.

کارگاه های آموزشی ایمان قصرفخری

مسیرهای رشد که ایمان قصرفخری در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin