حضوری – کارخانه نوآوری مشهد


توسط : مدیر سایت در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

کارخانه نوآوری مشهد، بلوار کوثر، میدان پژوهش

کارخانه نوآوری در شهر مشهد، در محل کارخانه کوکا سابق واقع شده است و در آن شرکت ها و مجموعه های نوآور و همچنین استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا قراردارند. برای دسترسی به این محل می توانید از مترو (ایستگاه کوثر) و یا اتوبوس استفاده کنید. همچنین دسترسی شهری به کارخانه نوآوری مشهد از طریق تاکسی و خودروی شخصی از هاشمیه و نیز بلوار پیروزی ممکن است.

 

 

مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin